Enginyeria i Arquitectura Naval

Enginyeria i Arquitectura Naval

Passeig Joan de Borbó nº 86

Oficina de coordinació dels treballs a embarcacions, coordinació de Ferretti Group after sals a Espanya, formació, enginyeria naval.

A YST disposem d’una oficina d’enginyeria i arquitectura naval amb professionals d’alta qualificació que ofereix una gran varietat de serveis als nostres clients.

Anàlisi Estructural (FEM)

L'anàlisi d’elements finits és una tècnica computacional molt potent per tal de determinar solucions aproximades a problemes d’enginyeria del mon real. Es basa en la descomposició d’un domini en infinit números de subdominis (elements), on s’assumeixen funcions aproximades per a cada element. Aquest mètode, pot determinar el desplaçament de nodes i elements i la seva resistència en aplicar-se diferents càrregues; d’aquesta manera es verifica la capacitat de càrrega d’una estructura en relació al límit elàstic que posseeix el material.

Analisi e Omologazioni di Stabilità

Aquest anàlisi ens permet saber el comportament del vaixell a l’aigua. Es centre en la interacció entre el centre de carena (CB), el centre de gravetat (CG) i el metacentre (M). És imprescindible disposar d’un correcte càlcul de pes de l’embarcació per poder estimar de la manera més precisa possible el CG del vaixell.

Càlcul estimat de pes

El càlcul de pes d’una embarcació és necessari per tal de poder determinar de la manera més aproximada possible el centre de gravetat, i així, realitzar posteriorment un anàlisis d’estabilitat correcte.

Disseny d'escantilló

Es tracta de la determinació de les dimensions geomètriques (espessor, mòdul seccional) per les estructures que composen un vaixell (quadernes, forro, etc.).

Estimació de Velocitat

La predicció de la velocitat es basa en el càlcul de l’eficiència de transmissió dels motors per tal de determinat la potència real del vaixell i conseqüentment, saber la velocitat màxima i de creuer que pot oferir.

Disseny de plànols de construcció

Oferim solucions tècniques per a la realització de tot tipus de peces i components tant interiors com exteriors per poder instal·lar a l’embarcació.

YST is Your Service Team